zaloguj siŕ   |    zarejestruj siŕ   |    mapa strony   |

Pozyskane dotacje unijne

 

Termomodernizacja obiektów u┼╝yteczno┼Ťci publicznej Powiatu S┼éupeckiego


Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet III ┼Ürodowisko przyrodnicze, dzia┼éanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna ┼Ťrodowisku, Schemat II Termomodernizacja obiektów u┼╝yteczno┼Ťci publicznej, w tym system grzewczy.

Zakres projektu: Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 19 obiektach Powiatu S┼éupeckiego. Projekt swym zakresem obejmowa┼é nast─Öpuj─ůce budynki:
- Zespó┼é Szkó┼é Zawodowych w S┼éupcy (budynek g┼éówny i budynek warsztatów),
- Zespó┼é Szkó┼é Ekonomicznych w S┼éupcy (1 budynek),
- Zespó┼é Szkó┼é Ponadgimnazjalnych w Strza┼ékowie (1 budynek),
- Specjalny O┼Ťrodek Szkolno-Wychowawczy w S┼éupcy (1 budynek),
- Powiatowy Urz─ůd Pracy w S┼éupcy (1 budynek),
- Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie (1 budynek),
- Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie (4 budynki),
- Zespó┼é Placówek Wspierania Rodziny „Szansa”(4 budynki),
- Starostwo Powiatowe w Słupcy (3 budynki),
- obiekt Powiatu przy SP ZOZ (1 budynek).

W poszczególnych budynkach zostan─ů wykonane prace termomodernizacyjne, zmniejszaj─ůce straty ciep┼éa. W┼Ťród prac termomodernizacyjnych wymieni─ç mo┼╝na:
- w trzech obiektach, wykonanie instalacji solarnej wraz z wodooszcz─Ödn─ů armatur─ů,
- modernizacj─Ö instalacji c.o,
- ocieplenie: ┼Ťcian zewn─Ötrznych, ┼Ťcian zewn─Ötrznych przyziemia, ┼Ťcian zewn─Ötrznych piwnic, stropodachu, stropu poddasza, ocieplenie i wymiana dachu (w uzasadnionych przypadku –p┼éyty azbestowo styropianowe),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- inne prace towarzysz─ůce, niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia zak┼éadanego efektu ekologicznego, pozytywnie wp┼éywaj─ůce na polityki horyzontalne, zwi─Ökszaj─ůce bezpiecze┼ästwo u┼╝ytkowników obiektu i u┼éatwiaj─ůce przemieszczanie si─Ö osobom niepe┼énosprawnym.

Warto┼Ť─ç projektu: 8 475 332,57 z┼é
Przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 153 233,67 z┼é
Okres realizacji: 2009 - 2014r.
Projekt wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013