zaloguj siŕ   |    zarejestruj siŕ   |    mapa strony   |

Samorz─ůd Uczniowski

 Rada SU

Cezary Dłutkowski - kl. 3 TA

Paweł Syty - kl. 2 TB

Kamil Je┼╝ychowski - kl. 4 TB


Opiekun: mgr Alina Mrugalska - Adamczyk

   

 PLAN PRACY SAMORZ─äDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Plan pracy zosta┼é przygotowany w oparciu o regulamin, który okre┼Ťla cele i zasady dzia┼éania Samorz─ůdu Szkolnego. Samorz─ůd Szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szko┼éy.

Szczególny nacisk k┼éadzie na:
• tworzenie warunków do rozwoju samodzielno┼Ťci i samorz─ůdno┼Ťci uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialno┼Ťci za podj─Öte samodzielne zadania,
• rozwój zainteresowa┼ä naukowych, kulturalnych, sportowych
• tworzenie warunków indywidualnego i grupowego dzia┼éania na rzecz innych,
• tworzenie silnej wi─Özi mi─Ödzy wszystkimi uczniami,
• podtrzymywanie tradycji i obrz─Ödowo┼Ťci w szkole,
• w┼é─ůczanie rodziców w sprawy szko┼éy

1. Rozwijanie samorz─ůdno┼Ťci, kszta┼étowanie postaw spo┼éecznych
• Uzupe┼énienie Rady Samorz─ůdu Uczniowskiego
• Opracowanie rocznego planu pracy
• Podejmowanie dzia┼éa┼ä kszta┼étuj─ůcych postawy obywatelskie i spo┼éeczne

2. Mobilizowanie do pracy na rzecz szko┼éy 
• Wykonanie okoliczno┼Ťciowych gazetek ┼Ťciennych
• Kiermasz podr─Öczników
• Prezentowanie osi─ůgni─Ö─ç uczniów
• Systematyczne badanie oczekiwa┼ä ┼Ťrodowiska szkolnego
• Troska o poszanowanie mienia szkolnego

3. Tworzenie ceremoniału szkolnego, kultywowanie tradycji
i obyczajów szkolnych
 • Dzie┼ä Edukacji Narodowej
• Dzie┼ä Patrona Szko┼éy
• Rocznica Odzyskania Niepodleg┼éo┼Ťci
• Spotkanie Wigilijne
• Walentynki
• Dzie┼ä Kobiet
• Dzie┼ä Samorz─ůdno┼Ťci
• ┼Üwi─Öto Konstytucji 3 Maja
• Po┼╝egnanie uczniów ko┼äcz─ůcych szko┼é─Ö:
- maturzystów
- absolwentów klas trzecich ZSZ

4. Uwra┼╝liwienie na potrzeby innych
• Akcje charytatywne podejmowane przez uczniów na rzecz lokalnego ┼Ťrodowiska
• W┼é─ůczenie si─Ö do ogólnopolskich akcji charytatywnych
• Wspieranie Fundacji – sprzeda┼╝ kalendarzy, kartek ┼Ťwi─ůtecznych.
• Organizowanie pomocy uczniom znajduj─ůcym si─Ö w trudnej sytuacji

5. Promocja szko┼éy w ┼Ťrodowisku
• Wspó┼épraca z lokaln─ů pras─ů
• Udzia┼é w Konkursach organizowanych przez instytucje o┼Ťwiatowe na terenie miasta
• Drzwi otwarte
• Udzia┼é rodziców i w┼éadz samorz─ůdowych w uroczysto┼Ťciach i wydarzeniach szkolnych

6. Przejawianie aktywno┼Ťci wobec problemów spo┼éecznych
• Rozpoznawanie zjawisk patologicznych na terenie szko┼éy i poza ni─ů,
• Podejmowanie dzia┼éa┼ä profilaktycznych
• Promowanie stylu ┼╝ycia.

7. Aktywizowanie uczniów
• Wspó┼éorganizowanie okoliczno┼Ťciowych konkursów
• Podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy atmosfery w szkole
• Opiniowanie programów, wniosków.