zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Realizacja projektu "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY"

30.11.2016

29 listopada br., w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”, odbyĹ‚o siÄ™ spotkanie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym z pracownikami Gminnego OĹ›rodka Pomocy SpoĹ‚ecznej w SĹ‚upcy.


ZastÄ™pca kierownika p. Anna Nowak oraz starszy pracownik socjalny p. Beata Chojnacka omówiĹ‚y zadania i zasady funkcjonowania GOPS oraz przybliĹĽyĹ‚y realizacjÄ™ zadaĹ„ z zakresu przeciwdziaĹ‚ania przemocy w rodzinie. Uczniowie z klas 3A i 3D poznali dziaĹ‚ania podejmowane przez GOPS w zakresie poradnictwa i interwencji.


Spotkanie poszerzyĹ‚o wiedzÄ™ uczniów na temat funkcjonowania ZespoĹ‚u Interdyscyplinarnego oraz wspóĹ‚pracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziaĹ‚ania przemocy w rodzinie.

« inne aktualno¶ci